FEDERASYONUN AMACI VE FAALİYETLERİ

1- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

2- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, işadamlarının, Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.

3- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.

4- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomik kurallarının yerleşmesinin yanısıra ülkenin doğal kaynaklarının, teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yolu ile rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

5- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye’de öncelikle Ege Bölgesi’ndeki genç işadamlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye’ yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda, fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak  kamuoyunu  aydınlatmak,  mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar,

6- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, çağdaş ve toplumsal görev bilincine sahip anlayışla genç neslin ülke yönetiminde söz sahibi olabileceği ortamı yaratır,

7- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, toplumsal paydaşları ile işbirliği ve iletişimin güçlenmesi için çalışır ve iyi bir çözüm ortağı olur.

8- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, geliştirdiği projelerle üyelerinin bireysel gelişimine katkıda bulunur,

9- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, bilinirliğinin artırılması ve sürekli olması için iletişim stratejilerinin geliştirerek uygular.

10- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, genç işadamları dernekleri arasında düzen, birlik ve uyumu sağlar,

11- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yarattığı etki alanında çağdaş ve evrensel etik değerlerin ışığında bireyi üstün kılan toplumsal yapının oluşmasına sahip çıkan; sinerji yaratan, öncü, girişimci sivil toplu örgütü olmak için çalışmalar yapar,

12- Ege Bölgesi Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu, yukarıda anlatılan şekilde oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlâmentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslar arası kuruluşlara ve basın aracılığı ile kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.